Sommige sportvissers maken bij het vissen graag gebruik van een tentje of ander eenvoudig schuilmiddel om enkele dagen achter elkaar aan het water te verblijven. Met de intrekking van de Wet op de Openlucht Recreatie per 1 januari 2008 is er geen landelijk verbod meer op het gebruik van kampeermiddelen buiten officiële campings.

Of het gebruik van kampeermiddelen buiten officiële campings is toegestaan hangt daarom in de eerste plaats af van het feit of de gemeente hiervoor een regeling heeft opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en zo ja, wat er volgens die regeling wel en niet is toegestaan.

Is er in de APV niets geregeld over het gebruik van een tentje buiten officiële campings, dan is nog van belang wat er in het Bestemmingsplan staat; is het gebruik van een kampeermiddel op die plaats in strijd met de bestemming voor dat gebied of niet. Zo lang het gebruik van een kampeermiddel op die plaats slechts incidenteel gebeurt zal dit niet snel in strijd zijn met het Bestemmingsplan ook al heeft het betreffende gebied bijvoorbeeld de bestemming “wonen”. Als het gebied “beschermd natuurgebied” als bestemming heeft zal daar waarschijnlijk geen gebruik mogen worden gemaakt van een kampeer/verblijfsmiddel.

Voorwaarden toestemming

Verbiedt de APV of het Bestemmingsplan het gebruik van een kampeermiddel niet, dan is de tweede vraag of de schriftelijke toestemming (vergunning) voor het betreffende water het gebruik van een kampeermiddel toestaat. De visrechthebbende kan het gebruik van een kampeermiddel namelijk verbieden of hieraan bepaalde voorwaarden stellen, bijvoorbeeld het bezit van een aanvullende toestemming. Zo’n aanvullende toestemming van de visrechthebbende kan zijn gekoppeld aan een toestemming om ’s nachts te mogen vissen.

De wateren waar het gebruik van een schuilmiddel is toegestaan zijn in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren voorzien van het symbool . Voor de wateren waar dit symbool niet bij staat, is het onbekend of niet toegestaan om een schuilmiddel te gebruiken. Om hier achter te komen moet worden gekeken naar wat er in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente staat. De APV is meestal te vinden op de website van de gemeente.

 

 

 

 

 

 

Bron: Sportvisserijnederland.nl