Hondenbezitters zijn verplicht zijn verplicht de hondenpoep op te ruimen, maar velen doen dit niet.

Voor het achterhalen van welke hond de achtergelaten hondenpoep is, gaan er in Nederland steeds meer stemmen op voor het invoeren van een DNA-databank voor honden.

Via hondenuitwerpselen die op straat, in parken en plantsoenen blijven liggen, kan het voor honden dodelijke Canine Parvo virus verspreid worden. Het is een zeer ernstig virus dat met name voor puppies dodelijk kan zijn. Het virus wordt erg gemakkelijk overgedragen via hondenpoep en onderling contact van de dieren. Veel hondenbezitters, (vooral fokkers met ervaring en jonge honden) mijden daarom de ‘honden-uitlaatvelden’, en zien deze velden juist als ‘besmettingsvelden’. Vaak niet onterecht! Het Parvo-virus in je huis of kennel is een ware nachtmerrie.

 

Een mogelijk gevaar in de landbouw is de vervuiling van weilanden met hondenpoep, dat besmet kan zijn met de Neospora-parasieten (Neospora caninum). Bij opname van vervuild gras door koeien kan dit tot abortus leiden. De laatste jaren komt de (vossen)lintworm Echinococcus multilocularis in Midden-Europa steeds vaker voor en kan de parasiet via een besmette hond of kat overgaan op de mens. Het stof van met Echinococcus multilocularis besmette droge hondenpoep kan eitjes bevatten die ongemerkt ingeademd kunnen worden met besmetting als gevolg. Bij deze lintworm treedt de mens als tussengastheer op en kan bij besmetting levensgevaarlijk ziek worden.