Wie enige tijd op karper heeft gevist begint patronen in de visserij te ontdekken. Het weer kan een belangrijke invloed hebben, maar ook de tijd van het jaar of de stekkeuze kunnen van invloed zijn op de vangsten. Het bijhouden van wat (eenvoudige) aantekeningen bij het vissen kan het herkennen van die patronen vergemakkelijken.

22 pond spiegel

Vooral zaken die we zelf kunnen beïnvloeden zouden in het notitieboekje veel aandacht moeten krijgen, want daar kun je in de toekomst je voordeel mee doen. Wie dus alleen het weer noteert is duidelijk niet op de goede weg. Zaken als gebruikt materiaal, presentatie (haak; montage haar en boilie), voerpatroon en visdiepte, alsmede de vangsten zelf (incl. missers), zijn meer bruikbare zaken.

Als je dan tevens goed in de gaten houdt wat anderen meemaken door erover te lezen, ontstaat als vanzelf een beeld over de succesfactoren in de karpervisserij. Deze plaats op het internet gaat juist in op die succesfactoren. Met welke (vaak heel eenvoudige) zaken kun je rekening houden zodat de kans op succes wordt verhoogd. Het zal blijken dat dit geen eenvoudige materie is, altijd zie je wel dingen over het hoofd. Ook heb ik noodgedwongen bepaalde zaken weggelaten omdat er geen ruimte is om alle succesfactoren uitgebreid onder de loep te nemen. Wie op zoek is naar basale beginselen in de karpervisserij is eveneens niet op de goede plaats. Ik ben er van uit gegaan dat de lezer bekend is met zaken als hengels, molens, lijnen, boilies, particles, hairs, zelfhaaksystemen en wat dies meer zij. Wat niet wil zeggen dat ik er niets over meld, want vele van deze zaken zijn heel relevant als we het hebben over het ‘sturen’ van succes. Tenslotte is de praktijk altijd minder mooi dan het lijkt en is de allereerste succesfactor zonder twijfel: doorzetten.

Naar deel 2