Nachtvisvergunning - De Veste

Voorwaarden en bepalingen voor nachtvistoestemming.

  1. De gedeelten van de Veste, in geel uitgevoerd op bijgevoegde plattegrond, aldaar is nachtvissen en verblijf daartoe verboden.
  2. Het voeren dient men te beperken. Het bezit van, en vissen met gekleurde maden is niet toegestaan.
  3. Gevangen graskarpers dienen onmiddellijk te worden teruggezet. Het (kortstondig) bewaren van andere soorten karpers op de visplek voor het nemen van foto’s is toegestaan. Het meenemen van karpers is verboden.
  4. De visstek dient zodanig te worden ingericht dat andere vissers of passanten geen overlast ondervinden. Het gebruik van vissteigers is primair bestemd voor invaliden.
  5. Het verstoren van de omgeving middels radio of andere geluidsdragers is verboden. Men onthoudt zich van iedere vorm van baldadigheid.
  6. Het plaatsen van fietsen of bromfietsen al dan niet met aanhangwagen alsmede stretchers en andere uitrusting mag niet tot enige hinder leiden.
  7. Het parkeren van auto’s en motoren dient uitsluitend op daartoe bestemde parkeerplaatsen te geschieden.
  8. Het achterlaten van etenswaren, aas, papier of overig afval is ten strengste verboden.
  9. Het aanleggen of onderhouden van open vuur is verboden. Het hinderlijk gebruik van kunstlicht is niet toegestaan.

Nu is het wachten op de gemeente of deze artikel 4.18 en 4.19 van de APV voor deze locaties willen aanpassen…..