De katapult wordt in art. 2 van de Wet Wapens en Munitie (WWM) aangemerkt als wapen dat valt in Categorie I. Door een wijziging van de WWM per 1 mei 2012 kan de Minister van Justitie sinds die datum op verzoek ontheffing verlenen voor het bezit en gebruik van de katapult . Dit is bijvoorbeeld gebeurd voor het wereldkampioenschap zoetwatervissen voor dames in 2012.

Is geen sprake van een ontheffing dan is de enige ruimte die de WWM voor sportvissers biedt, artikel 2, lid 4 van de WWM. Volgens deze bepaling zijn “voorwerpen die klaarblijkelijk zijn bestemd om als speelgoed te worden gebruikt en die redelijkerwijze niet geschikt kunnen worden geacht om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen” geen wapen in de zin van deze wet. Dit is een onduidelijk criterium waarbij het afhankelijk is van de kracht van de katapult of het een wapen is of niet. In het verleden zijn diverse strafzaken gevoerd over het in bezit hebben van katapulten met wisselende uitkomsten. Dit is logisch want de verscheidenheid aan katapulten is groot.

Bron: Sportvisserijnederland.nl